Robert Vartanov

The mystery of life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.

New faces at the Village

New faces at The Village.

Voorwoord

Ik was gevraagd om tijdens het “Welcome to The Village” (WTTV) festival in Leeuwarden portretten te gaan maken van nieuwkomers die zich als vrijwilliger aangemeld hebben. Welcome to The Village is een van de grootste festivals in Nederland die bekend staat als innoverend en duurzaam. Dit is wat ze over zichzelf schrijven op hun site:

“Welcome to The Village is drie dagen lang het mooiste kleine dorp van Nederland. Een dorp dat we samen maken, en waar we een goed muziekprogramma van internationaal talent, lekker en logisch eten en design belangrijk vinden. Het festival wordt georganiseerd door een grote groep jonge freelancers, een heleboel vrienden en meer dan vijfhonderd vrijwilligers”

Dit jaar waren 50 van vrijwilligers nieuwkomers met allerlei verschillende achtergronden. Dit was o.a. een initiatief van Hooman Nassimi die met zijn eigen onderneming bezig is met initiatieven om maatschappelijke doelen te bereiken. Dit ambitieuze doel om 10% van alle vrijwilligers van het festival te laten bestaan uit nieuwkomers is ontstaan tijdens een gesprek met de artistieke directeur van het festival Sjoerd Bootsma. Vorig jaar hebben er al 10 nieuwkomers meegedaan als vrijwilliger, dit wilde men graag weer. Hooman Nassimi heeft volgens eigen zeggen aangedrongen om de ambitie sterk te vergroten en 10% in plaats van 10 mensen als vrijwilliger uit te nodigen. De hoofddoelen bij dit project zijn om de nieuwkomers kansen te geven om leiderschap te tonen, het gevoel van inclusiviteit bij de maatschappij te verschaffen en dat men zonder belemmeringen deel kan nemen aan dit soort initiatieven. Hooman Nassimi heeft een enorme samenwerking teweeggebracht door mensen en organisaties te binden aan dit maatschappelijk doel. Hieronder een lijst met namen van mensen en organisaties die dit mogelijk gemaakt hebben:

-Nienke Hoekstra – Centraal Orgaan Opvang (COA), -Sjoerd Bootsma – Artistiek directeur WTTV, -Mariska Otto en Benny Schonewille – medewerkers AZC Sneek, -Emmanuel Mahary, Paulien Broekroelofs, Miranda Bakker - AZC Drachten, -Mirjam Aloserij - AZC Sint Annaparochie, -Gerrit de Lang - AZC Balk, -Stichting Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad 2018, -Matthea de Jong, Projectmanager You're Welcome van LF 2018.

Hooman Nassimi is ook een van de organisatoren van een maandelijks terugkerend “Meet-Up Café” dat in Leeuwarden bij het café Neushoorn plaatsvindt om nieuwkomers en Leeuwarders te verbinden door tafelgesprekken te voeren en door allerlei gastsprekers en entertainers uit te nodigen.

Het idee achter deze portretten is niet om diep op de achtergronden van deze mensen in te gaan maar juist een eenvoudig menselijk beeld te schetsen van “gewone mensen” die in Nederland wonen, ook al noemen we ze nog “nieuwkomers”. Zoals het Leeuwarder courant het ook in een recent artikel getypeerd heeft door te zeggen “wat mijn buurman kan, kan de vluchteling ook”.

Het festival begint op vrijdag en eindigt op zondag. Meeste bezoekers blijven slapen op het nabijgelegen camping, en zo ook de vrijwilligers. Ik heb zaterdag en zondag met de vrijwilligers meegelopen, meegekeken en gesproken. Ik was direct al erg blij dat ik aan dit project begonnen was. De enthousiaste sfeer van het festival, het enthousiasme van de bezoekers en alle 500 vrijwilligers is aanstekelijk. Zoals het ook uit de korte interviews blijkt heb ik, net als de vrijwilligers, ook veel nieuwe en interessante mensen ontmoet. Onder deze omstandigheden ontstaan spontane vriendschappen en is de communicatie heel ontspannen. Voor de vrijwilligers geldt natuurlijk ook dat ze allemaal echt aan de bak moeten om te helpen. Samenwerken schept altijd een band en voor de nieuwkomers is het gevoel van inclusiviteit een belangrijk gegeven om zich geaccepteerd te voelen in hun nieuwe thuisland.

--- New Faces at The Village. Serie portretten van “gewone mensen”. Fotografie tekst en interviews door Robert Vartanov

Loading more...